Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

‘Veilig werken met de schoon-vuilunit’ (Pakket van Eisen en Procedure)

Deze rapportage is opgesteld als afstudeerscriptie in het kader van de opleiding middelbaar veiligheidskundige gevolgd bij Copla Opleidingen & Training B.V. te Harderwijk.

Aanleiding van dit onderzoek is dat Terrascan een schoon-vuilunit wil ontwerpen, bouwen en gebruiken bij de uitvoering van bodemonderzoek. Bij het gebruik ervan moet het personeel van Terrascan zo min mogelijk worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Het doel van het onderzoek is het opstellen van een pakket van eisen voor het gebruik van de schoon-vuilunit en daarnaast het opstellen van een procedure voor het gebruik ervan.

Om tot een pakket van eisen en een procedure voor de schoon-vuilunit te komen is literatuur- en praktijkonderzoek gedaan. Bij het literatuuronderzoek zijn de huidige wet- en regelgeving en reeds bestaande procedures bekeken. Voor het praktijkonderzoek zijn interviews gehouden, is een werkplekbezoek gedaan en is er een Taak-Risico-Analyse uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten van de bestudeerde wet- en regelgeving, de wensen van de directie, de gehouden interviews en het werkplekbezoek zijn er punten geïnventariseerd die meegenomen dienen te worden in het ontwerp van de schoon-vuilunit. De punten zijn meegenomen in het pakket van eisen voor het ontwerp van de nieuwe schoon-vuilunit. Het pakket van eisen is goed uitvoerbaar en valt bijna binnen het budget dat is vrijgemaakt voor de nieuwe schoon-vuilunit.

Uit bestudering van bestaande procedures, de interviews en het werkplekbezoek wordt geconcludeerd dat er verschillende procedures doorlopen worden om te decontamineren. Over de meest gebruikte procedure is een Taak-Risico-Analyse uitgevoerd waaruit gebleken is dat er verbeterpunten zijn. De verbeterpunten zijn meegenomen in de procedure voor het decontamineren bij bodemonderzoek.

Mijn advies aan de directie van Terrascan is om het pakket van eisen te verwerken in het ontwerp van de schoon-vuilunit. Wanneer de nieuwe unit gebruikt wordt in combinatie met de opgestelde procedure (zie bijlage 6) zal het personeel zo min mogelijk worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Geadviseerd wordt om de opgestelde procedure voor ingebruikname voor te leggen aan een HVK-er of arbeidshygiënist.

Met betrekking tot introductie en implementatie van de procedure in het kwaliteitssysteem adviseer ik dit te laten plaatsvinden door middel van een toolboxmeeting. Er dient rekening gehouden te worden met evaluatie na een gebruiksperiode.

De door het NVVK genomineerde eindscriptie op MVK-niveau is geschreven door Vincent Kliffen (milieukundig begeleider/veiligheidskundige in opleiding)

De scriptie is via info@copla.nl opvraagbaar.
De auteur publiceert deze scriptie onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding (3.0).

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?