Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

‘Studie naar (bijna-)ongevallen met rebreathers voor onderwater gebruik’

Met het gebruik van rebreathers vinden veel ongevallen en (bijna-)ongevallen plaats, waarvoor werkgevers of instructeurs aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dit kan leiden tot hoge schadeclaims. Voor dit onderzoek is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de huidige wet- en regelgeving. Allereerst is gebruik gemaakt van de branchecatalogus die mij door het Nationaal Duik Centrum (NDC) beschikbaar is gesteld. Verder zijn relevante publicaties van het ministerie van SZW bestudeerd. Ook de jaarverslagen van de Arbeidsinspectie en het BrandweerKennisNet (BKN) zijn geraadpleegd. Tot slot is relevante buitenlandse literatuur geraadpleegd.

Na dit literatuuronderzoek is een enquête gehouden naar het gebruik van rebreathers onder duikers in de publieke en de militaire sector. Het onderzoek naar civiel gebruik heeft plaatsgevonden door het enquêteren van 127 technische duikers die met een gesloten- of halfgesloten systeem duiken. Het onderzoek naar militaire duikers vond plaats bij 40 militairen van de Duik- en Demonteergroep en de Defensie Duikschool van de Koninklijke Marine in Den Helder. Voor dit onderzoek is gekozen voor de Feiten Boom Analyse (FBA) omdat deze methodiek het mogelijk maakt risico’s op eenvoudige wijze te analyseren. Het is vooral een krachtige methode gebleken omdat hiermee kan worden aangetoond dat het menselijk gedrag, de training, het rebreatherontwerp en de duikvoorbereiding van invloed zijn op veiligheid.

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn:

 1. 95% van de (bijna-)ongevallen, zowel in de civiele als militaire sector, wordt veroorzaakt door menselijke factoren, gebrekkige training en slechte duikvoorbereiding. Slechts in 5 % van de gevallen is er sprake van een niet juist werkende rebreather (systeemfout). Dit in tegenstelling tot de gangbare opvatting dat falende apparatuur meestal de oorzaak is van (bijna-)ongevallen
 2. De wetgever maakt in de Arbeidsomstandigheden wetgeving alleen een onderscheid tussen beroepsduikers en sportduikers. Dit terwijl sommige sportduikers als instructeur hun beroep uitoefenen. Daarom zijn op sportduikinstructeurs verschillende artikelen uit deze wet van kracht. Dit is echter niet bij alle sportduikinstructeurs bekend
 3. In de Arbeidsomstandighedenwet staan een aantal wetteksten die van invloed zijn op de praktijk van het rebreatherduiken. Duikinstructeurs moeten zich hieraan houden
 4. Duikinstructeurs voeren oefeningen uit die soms conflicteren met de wetgeving, wat kan leiden tot aansprakelijkheidsproblemen
 5. De wetgever sluit de verplichting van een zuurstofkoffer uit voor duikers die instructie geven aan sportduikers. Vervolgens wordt dit in een NEN-EN norm weer verplicht gesteld. Waarom dan eerste de verplichting uitsluiten? Dit schept verwarring bij de instructeurs
 6. Civiele duikers negeren voorschriften van de fabrikanten over het gebruik van scrubbers
 7.  Er ontstaan onvoorziene gevaren nadat duikers zelf wijzigingen aanbrengen aan hun rebreather
 8. Veel duikers gebruiken geen checklist of controleren deze onzorgvuldig voorafgaand aan de duik, met als gevolg een groot aandeel in het aantal (bijna-) ongevallen
 9. Het blijkt dat 10% van de civiele rebreatherduikers de instrumenten slecht kan aflezen.

Dit onderzoeksrapport bevat aanbevelingen met een preventief karakter en zal worden aangeboden aan:

 • Duikorganisaties: NOB, IANTD, TDI, ANDI
 • Brancheorganisaties: NDC, Koninklijke Marine en Korps Landelijke Politiediensten
 • Aan de deelnemers van het onderzoek zal een digitale kopie worden verstrekt.

De eindscriptie op MVK-niveau is geschreven door Jan Willem Bech.

De scriptie is via info@copla.nl opvraagbaar.
De auteur publiceert deze scriptie onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding (3.0).

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?