Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

‘Beheersing van de gezondheidsrisico’s van zwangere vrouwen en vrouwen in lactatieperiode’

In dit onderzoek wordt onderzocht of de gezondheidsrisico’s die vrouwen tijdens hun zwangerschap of lactatieperiode lopen, bekend zijn bij de bk groep om te beoordelen of de bk groep voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Om dit onderzoek te doen zijn alle risico’s geïnventariseerd die gerelateerd zijn aan zwangere vrouwen, vrouwen na de bevalling en vrouwen in lactatieperiode door middel van een RI&E. De gegevens voor de RI&E zijn verkregen door literatuurstudie en deskresearch. Tevens is er een enquête afgenomen onder alle in dienst zijnde vrouwen van de bk groep en is er diverse malen een interview afgenomen (op verschillende niveaus). Hierna zijn de resultaten getoetst aan de geldende wet- en regelgeving om te beoordelen of de bk groep voldoet aan de wet- en regelgeving. De aanbeveling is opgesteld naar aanleiding van de resultaten en de hieruit getrokken conclusies. Met het gegeven aanbeveling kan de bk groep het bestaande beleid verbeteren, risico’s wegnemen dan wel verminderen en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De belangrijkste resultaten die uit het onderzoek naar voren komen, zijn:

  • Binnen de bk groep is het mogelijk dat vrouwen in aanraking komen met risico’s die een gevaar voor de gezondheid opleveren voor de medewerkster zelf, het ongeboren kind of de zuigeling.
  • Over het algemeen ontvangen medewerksters geen voorlichting over het zwangerschapsbeleid binnen de bk groep, alsmede de risico’s die zij tijdens werkzaamheden kunnen tegenkomen die een gevaar voor de gezondheid opleveren voor de medewerkster zelf, het ongeboren kind of de zuigeling.
  • Er is geen geschikte rust- en kolfruimte aanwezig binnen het pand van de bk groep.
  • Binnen de bk groep heerst een informele structuur, extra begeleiding is er voornamelijk vanuit collegialiteit maar er is geen bk-brede procedure hoe de begeleiding van een medewerkster dient te zijn.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Zet een procedure op wie welk voorlichtingsmoment moet geven en binnen welk termijn dit dient te gebeuren. Tevens is het aan te bevelen in de procedure vast te leggen welke (in)formele contactmomenten er moeten zijn (zie aanbeveling voorzieningen prio b3). Door middel van een gedegen voorlichting kan men de risico’s aan de bron wegnemen en er voor zorgen dat medewerksters niet meer (on)bewust worden blootgesteld aan deze risico’s.
  • Indien een medewerkster aangeeft zwanger te zijn of wil kolven na haar zwangerschap, kan de kleedruimte van de bk groep zo geprepareerd worden dat deze aan de eisen voldoet als rust- en kolfruimte. Hier zijn sanitaire voorzieningen aanwezig en er is ruimte voor een bed of meubilair. Wel dient er verwarming (elektrisch) aangebracht te worden op het moment van gebruik en dient de ruimte afsluitbaar gemaakt te worden. Ook behoeft de schoonmaak (hygiëne) enige aandacht.
  • In de CROW 132 is aangegeven dat een zwangere medewerkster of medewerkster in lactatieperiode niet in de verontreinigde zone mag komen. Echter, er zijn maar bepaalde stoffen die extra risico’s (dus voor het ongeboren kind of zuigeling) met zich meebrengen. Na het vaststellen van de verontreiniging kan in overleg met een bedrijfsarts besloten worden of het risico’s met zich meebrengt dat een medewerkster zich wel in de verontreinigde zone bevindt.
  • In overleg met een bedrijfsarts en op basis van de aanwezige gegevens van mogelijk aanwezige (gevaarlijke) stoffen in de gas/damp/rook kan worden vastgesteld of de medewerkster de werkzaamheden kan uitvoeren.
  • Het is aan te bevelen niet alleen naar de geluidbelasting van de medewerkster te kijken (deze kan immers zichzelf beschermen) maar ook naar de geluidbelasting van het ongeboren kind. In overleg met een bedrijfsarts kan worden vastgesteld of het verantwoord is dat een medewerkster de werkzaamheden uitvoert. Houdt hierbij ook rekening met werkzaamheden op bijvoorbeeld bouwplaatsen waar vaak piekbelastingen voorkomen.

De eindscriptie op MVK-niveau is geschreven door Annemieke Bantema MVK/adviseur arbo&veiligheid.

De scriptie is via info@copla.nl opvraagbaar.
De auteur publiceert deze scriptie onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding (3.0).

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?