Zo ontstaan ongevallen met hoogwerkers

88 ongevallen met hoogwerkers en verreikers in de afgelopen vijf jaar. Dat is de stand zoals die bekend is bij de Inspectie SZW. Dat schrijft demissionair minister Asscher (SZW) in antwoord op Kamervragen van de SGP over de regels voor gebruik van hoogwerkers. In veel gevallen is de oorzaak van het ongeval het omvallen van de machine.

Jaarlijks 16 ernstige arbeidsongevallen met hoogwerkers

Bij die ongevallen met hoogwerkers en verreikers werden in totaal 96 personen slachtoffer van een arbeidsongeval. Gemiddeld bekeken komt dit neer op 16 ernstige ongevallen met hoogwerkers per jaar met een of meer werknemers als slachtoffer. Niet meegenomen in de genoemde cijfers zijn ongevallen met torenkranen.

Niet opvolgen gebruiksvoorschrift vaak oorzaak ongeval

Volgens Asscher gebeuren ongevallen met hoogwerkers en verreikers vaak doordat de gebruikers de gebruiksvoorschriften en veiligheidsinstructies niet opvolgen die de fabrikant bij de machine heeft gevoegd. Soms ook ligt de oorzaak van de ongevallen bij aanpassing van de machine door de gebruikers zelf. Dan zijn de ongevallen het gevolg van het gebruik van de machine op een andere manier dan waar die voor bedoeld en ontworpen is.

Regels voor werken met werkbakken aangescherpt?

Recentelijk heeft de Inspectie SZW de brochure ‘Werken op hoogte vanuit een werkbak’ gepubliceerd. Door de publicatie van deze brochure was bij de SGP de indruk ontstaan dat de regels voor werken met werkbakken zijn aangescherpt. Dat is niet het geval, meldt Asscher. In de brochure zet de inspectiedienst slechts de regels op een rij die gelden voor het gebruik van machines en/of werkbakken. Een toename van het aantal ongevallen met werken vanuit een werkbak vormde de direct aanleiding om deze brochure te publiceren.

Bron: Rijksoverheid.nl, Arboonline.nl