Zo gaan werkgevers om met werkdruk

Hoge werkdruk aanpakken. Het zou prominent op de agenda moeten staan van werkgevers, maar dit blijkt vaak niet het geval. Dat concludeert de Inspectie SZW uit eigen onderzoek.

De inspectie ging bij 81 bedrijven na of de organisatie voldoende maatregelen trof om te hoge werkdruk te voorkomen.

67% werkgevers pakt werkdruk niet aan

Ondanks de mogelijke voordelen die een goede aanpak kan leveren, blijven werkgevers achter. De Inspectie SZW kwam bij 67 procent van de geïnspecteerde organisaties overtredingen tegen.

Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van hoge werkdruk. Andere overtredingen waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek. Hoewel de aantallen te klein zijn om harde uitspraken te doen, stelt de Inspectie wel dat het erop lijkt dat de aanpak van werkdruk overal nog de nodige aandacht nodig heeft.

Bekijk het onderzoek van de Inspectie SZW

Hoge werkdruk kost jaarlijks 1,8 miljard

Een te hoge werkdruk kan tot productieverlies en verzuim leiden en dus tot hoge kosten voor werkgevers. TNO berekende eerder dat 36 procent van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door hoge werkdruk. Dat kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. Daarbij zijn de persoonlijke gevolgen voor medewerkers en klanten nog niet meegerekend.

LEES OOK: Burn-out kost 242 verzuimdagen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begon twee jaar geleden een campagne om werkstress bespreekbaar te maken op de werkvloer. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt namelijk door werkstress, zo bleek uit eerder onderzoek van Arbo Unie.

Hartklachten door hoge werkdruk

Werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, en de medewerker hier zelf niets aan kan veranderen. Klachten kunnen leiden tot een burn-out, maar ook tot vermoeidheid, concentratieproblemen of hartklachten.

TIP: Herken werkstress met de zelfinspectietool van SZW

Wat is de aanpak volgens Inspectie SZW?

Hoe pakken we hoge werkdruk aan? Volgens de Inspectie is het voor betrokken partijen vooral belangrijk om te weten wat ieders rol is in de aanpak van werkdruk is en wat alle betrokkenen eraan kunnen bijdragen. Dat zijn niet alleen werkgevers, leidinggevenden en werknemers zelf, maar ook ondernemingsraden, arbodiensten, (kern)deskundigen en sociale partners.

Download hier de GRATIS whitepaper Werkdruk.
Meer fan van de combi praktisch en persoonlijk? Op 15 december organiseren we een hands-on bootcamp over werkdruk.

Bron: Arboonline.nl