Veiligheidskundigenweb.nl: een platform om kennis en kunde op je eigen vakgebied te delen!

Copla heeft samen met Arbo Support het initiatief genomen om www.veiligheidskundigenweb.nl op te starten. Op deze website kunnen veiligheidskundigen en andere professionals op het gebied van veilig werken ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen op het eigen vakgebied volgen en vragen stellen. De site is nu nog beperkt van opzet, maar zal de komende maanden verder uitgebouwd worden en meer functionaliteit krijgen. Hiertoe zal ook gebruik worden gemaakt van de suggesties die wij van de gebruikers van de website krijgen.
Je bent dan ook van harte uitgenodigd de site te bezoeken, je collega’s er op te attenderen en je reactie achter te laten!

Neem eens een kijkje op Veiligheidskundigenweb.nl.