Veiligheidskundige 2.0

Veiligheid structureel verbeteren op de werkvloer is een continu proces. Een proces dat vaak start bij het technologisch verbeteren van in-stallaties (efficiënter, effectiever en veiliger ontwerpen) en het managen van veiligheid in de organisatie (RI&E, voor-schriften, incidentonderzoek en -rapportage), waardoor een bepaalde mate van
borging van veiligheid ontstaat. Een derde en noodzakelijke stap om incidenten en ongevallen te voorkomen is het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers. Want uiteindelijk zijn zij het die uitvoering moeten geven aan incident-vrij en veilig werken. En dat betekent werk aan de winkel voor de veiligheidskundige.

Gedrag en cultuur
Gedrag van mensen is objectief vast te stellen, het is namelijk dat wat waarneembaar is. Gedrag is alles wat we doen en het wordt beïnvloed door tal van factoren. Denk aan opvoeding, opleiding, ervaring, vakkennis, normen en waarden. Gedrag wordt ook bepaald door de groep waarin je functioneert. Tijdens een gezellig familiefeestje vertoon je ander gedrag dan tijdens het uitvoeren van risicovolle activiteiten op je werk. De manier waarop je je gedraagt in de groep of situatie waarin je je bevindt, wordt cultuur of organisatiecultuur genoemd. Immers, de groep familieleden heeft een andere cultuur dan de groep collega’s. Trek je dit door naar het thema veiligheid, dan is veiligheidscultuur een integraal onderdeel van de organisatiecultuur. Namelijk het gedeelte dat zich richt op veilig en gezond handelen door medewerkers. Aan het ontwikkelen, instandhouden en
veranderen van die veiligheidscultuur doet iedereen in de organisatie mee. Het management van een organisatie heeft echter een bepalende invloed op de manier waarop de cultuur zich ontwikkelt.

Lees hier het hele artikel geschreven voor het Vakblad Arbo in het juninummer door Bart Kelderman, Eddie van der Wereld en Ronald Meijer.

Bart Kelderman is directeur van In Tense – Improving Safety Behaviors. Eddie van der Wereld is senior trainer bij In Tense – Improving Safety Behaviors. Ronald Meijer is Hoger Veiligheidskundige en directeur van Copla Opleiding-Training-Consultants.

In Tense en Copla verzorgen samen de masterclass Veiligheidsgedrag .