Veilig werken doe je samen

Het organiseren van een gezonde en veilige werkplek is een terugkerende uitdaging. Op de vernieuwde website www.gezondenveiligwerkt.nl  komen arbodeskundigen elkaar tegen en kunnen zij van elkaar leren.

Het kennisportaal is bedoeld voor bedrijven, branches en natuurlijk arboprofessionals. Er zijn allerlei vernieuwde functies, zoals uitwisseling met een vakgenoot die u zelf kunt selecteren en vastleggen via een speciaal voor dit doel gemaakt matchingsysteem. Bovendien heeft het platform een verbeterde zoekfunctie. Ook de producten waarmee u gezond en veilig werken in uw bedrijf kunt organiseren, zijn beter vindbaar geworden. Zoals de app ‘ De andere kijk op jouw zaak’ , die u snel inzicht geeft in ‘wat er goed gaat’ en ‘wat beter kan’ in uw bedrijf. Het portaal biedt daarnaast video’s waarin collega-arbodeskundigen, werkzaam in verschillende branches, vertellen waarom zij prioriteit geven aan gezond en veilig werken en hoe ze dit hebben georganiseerd.

Verantwoordelijkheid
Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid om daar samen met werknemers voor te zorgen. Samen kennen zij hun organisatie immers het best. Het met elkaar realiseren van een gezonde en veilige werkplek vraagt van werkgevers en werknemers vooral extra inspanning op het gebied van gedrag en cultuur.

Ondersteuning
Het portaal www.gezondenveiligwerkt.nl biedt daarvoor ondersteuning en biedt arboverantwoordelijken op een interactieve manier oplossingen aan die u desgewenst kunt delen met collega’s in het vak. Bijvoorbeeld door te reageren op de maandelijkse stelling op het platform. Maar zeker ook door de agenda te raadplegen en u in te schrijven voor een webinar of een themabijeenkomst die het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken regelmatig organiseert.

Bron: Arboonline.nl