Veilig werken aan machines

Machines aanpassen en/of verbeteren, het is wel eens nodig. Gebeurt dit niet in overeenstemming met de Machinerichtlijn, dan liggen er gevaarlijke situaties op de loer. Dus werkgevers: let op uw saeck!

Daar waar bewegingen worden gemaakt door een kunstmatige aandrijving, is sprake van een machine. En voor machines zijn strikte minimumeisen voor veilig en gezond gebruik: de machinerichtlijn. Veel mensen zien bij het woord machinerichtlijn de magische letters CE opdoemen. Op een machine moet een CE-markering staan. Maar die letters zijn slechts het topje van de ijsberg.

Michiel Hanenbergh  is hogere veiligheidskundige en docent bij Copla Opleiding Training Consultants en geeft o.a. ook de Masterclass Machineveiligheid . Michiel heeft een artikel over veilig werken aan machines geschreven in het praktijkblad ‘Veiligheid’.

Lees het hele artikel ‘ Veilig werken aan machines

Meer weten over machineveiliigheid? Advies, coaching of ondersteuning nodig? Kijk wat Copla u kan bieden.