Vakgroepdagen voor veiligheidskundigen groot succes

Op 26 oktober en 16 november jl. organiseerde Copla Opleiding – Training – Consultants weer haar jaarlijkse Vakgroepdagen. Meer dan 150 veiligheidskundigen (en veiligheidskundigen in opleiding) gaven gehoor aan de uitnodiging en bezochten één van beide dagen in het Opleidingscentrum van Copla in Harderwijk. Dit jaar werden ze bijgepraat over de ontwikkelingen rond wet- en regelgeving, een adequate BHV-organisatie en nieuwe mogelijkheden van communiceren t.b.v. voorlichting en onderricht van medewerkers.

Copla adviseert, ondersteunt en doceert al meer dan 25 jaar, bijna dagelijks directies, managers en adviseurs over arboveiligheid, met als doel het werk in de praktijk daadwerkelijk veiliger te maken. ‘Het is een goede traditie en ons vaste voornemen om onze cursisten HVK en MVK voor, tijdens en ook na hun opleiding verder te helpen in hun vak. Dit doen we door hen te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onze jaarlijkse vakgroepdag is daarvan een goed voorbeeld’, aldus Ronald Meijer, directeur van Copla.

Tijdens de vakgroepdagen konden (oud) cursisten elkaar weer ontmoeten, netwerken en kennis en ervaringen delen. Daarnaast werden ze door Copla bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in het vak . Dit jaar o.a. over de aanpassingen van de arboregeling per 1 juli jl. waardoor de certificeringseisen van kerndeskundigingen (zoals veiligheidskundigen en arbiedshygiënisten) zijn aangepast. Op termijn zal dit consequenties hebben voor de opleidingen Hogere en Middelbare Veiligheidskunde (HVK en MVK).

Tijdens de vakgroepdag werden drie verschillende presentaties verzorgd. Jan Smid , veiligheidskundige, consultant en docent bij Copla besprak een consultancy-case met betrekking tot het opzetten van een adequate BHV-organisatie (kwalitatief en kwantitatief). Hoe weet je hoeveel BHV-ers je nodig hebt, was één van de vragen die samen met de deelnemende veiligheidskundigen werd besproken.

‘Hoe kom je tot een voldoende voorgelichte en onderrichte medewerker, zoals in de Arbowetgeving staat vermeld?’ stond centraal in de presentatie van Rick van de Heide , eveneens veiligheidskundige, consultant en docent bij Copla. Tevens werd gekeken naar nieuwe mogelijkheden van communiceren met medewerkers, zoals narrowcasting. Barry Schoenmakers van New media Ventures gaf voorbeelden van recente toepassingen m.b.t. safety binnen bedrijven.

In de derde presentatie werd ingegaan op de voortdurende strijd tussen regeldruk en lastenverlichting. Michiel Hanenbergh (veiligheidskundige, consultant en docent bij Copla) deed een verkenning van de verschuivingen in de regelgeving van de afgelopen jaren en gaf aan wat ons op dat gebied nog te wachten staat.

Na afloop van de presentaties was er nog volop tijd om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Onder de deelnemers werden tevens twee gratis Masterclasses naar keuze verloot.

Foto’s vakgroepdagen