Tussen bedrijfshulpverlening en brandweer: de First Responder

Bezoekers aan de eRIC Expo (2-4 juni 2016) kunnen kennismaken met een nieuw type hulpverleningsorganisatie voor de industrie: First Responders. Kleinschalige gespecialiseerde hulpverleningsteams die het gat vullen tussen de klassieke bedrijfshulpverleners en de overheidsbrandweer. First Responders is een slimme oplossing voor bedrijven die van oudsher altijd een bedrijfsbrandweer hadden, maar daartoe op grond van de wet niet verplicht zijn en zoekende zijn naar een alternatief. Het in stand houden van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsbrandweerorganisatie kost een bedrijf veel geld, menskracht en tijd, terwijl zo’n korps vaak helemaal niet is afgestemd op het risicoprofiel en de veiligheidsbehoefte van de onderneming. First responders zijn een belangrijke schakel in een moderne meer risicogerichte bedrijfsnoodorganisatie, voor bedrijven die niet zijn aangewezen voor een bedrijfsbrandweerplicht.

Maar dan moeten die first responders wel goed beslagen ten ijs komen qua opleiding, training en uitrusting. Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie een first responderopleiding ontwikkeld. In zeven modules worden first responders geschoold in basisvaardigheden op het gebied van ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, chemiepakken en industriële brandbestrijding. Nico van Etten van het NIBHV licht toe dat first responders vooral bij incidenten met gevaarlijke stoffen een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. “Zij combineren redding en ontsmetting van personen met stabilisatietaken die de bedrijfscontinuïteit moeten waarborgen. Tijdens eRIC willen we samen met enkele opleiders een praktijksimulatie verzorgen om te laten zien wat first responders aan klussen kunnen behappen en hoe zij daarbij samenwerken met de overheidsbrandweer en andere hulpverleners.”

Lees het artikel over First responders  in Chemie Magazine (mei 2014)

Bron: VNCI