Tips samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts

De nieuwe Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is, besteedt expliciet aandacht aan de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts. Maar dan is voor veel preventiemedewerkers nog de vraag: hoe kom je als preventiemedewerker in contact met de bedrijfsarts?Begin oktober organiseerde de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek een webinar over de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts.

Filmpje met tips over samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts

In aansluiting op het webinar heeft TNO een filmpje ontwikkeld met tips. Dit is beschikbaar via het nieuwe YouTube-kanaal van inPreventie. Het filmpje geeft concrete tips over hoe een preventiemedewerker in contact kan komen met de bedrijfsarts en hoe zij samen in overleg kunnen treden. Het filmpje is een eerste deel in een serie met tips voor preventiemedewerkers.

Serie met tips voor preventiemedewerkers over diverse onderwerpen

Deze serie met tips biedt de preventiemedewerker concrete handvatten over uiteenlopende onderwerpen. De filmpjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor (beginnende) preventiemedewerkers in kleinere bedrijven. De onderwerpen sluiten aan bij de vragen van preventiemedewerkers die TNO vanuit het project ‘Versterken Impact Preventiemedewerker’ ter ore zijn gekomen.

BEKIJK het filmpje met tips over de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts:

Meer weten? Download de 5 vragen aan Pieter Diehl

Bron: Arbo-online.nl