Subsidie voor alle opleidingen van Copla

Bekijk onze agenda voor alle data van de aankomende opleidingen.

UPDATE REEDS VERLOPEN! Het indienen van een aanvraag is alleen nog mogelijk voor de maatregel BBL.

 

HVK Opleiding Hogere Veiligheidskundige  (volledige subsidie, update 17/12/2015)
MVK Opleiding Middelbare Veiligheidskunde  (volledige subsidie, update 17/12/2015)
Deelname HVK Opleiding per module  (budget beperkt);

 • Brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen
 • Biologische agentia en gevaarlijke stoffen
 • Risico-analyse methodieken
 • Ergonomische risicobronnen en technische beheersmaatregelen
 • Structurele risicobeheersing
 • Wettelijk kader

Opleidingen V&G Bouwproces (volledige subsidie) ;

 • 3-daagse Opleiding V&G Ontwerpfase Bouw
 • 4-daagse Opleiding V&G Uitvoeringsfase Bouw
 • 1-daagse Masterclass V&G Bouwproces
 • Masterclass V&G Bouwproces

Masterclasses voor veiligheidskundigen; (budget beperkt)

 • Masterclass PSA
 • Masterclass Veiligheidsgedrag
 • Masterclass Ongevalsonderzoek
 • Masterclass Ongevalsanalyse
 • Masterclass PBM-beleid
 • Masterclass Milieuvoorschriften
 • Masterclass Machineveiligheid
 • Masterclass Werken in verontreinigde grond

Praktijkopleiding Adviseur Persoonlijke Beschermingsmiddelen