Steeds meer vat op risico’s bij graafwerkzaamheden

Partijen betrokken bij graafwerkzaamheden hebben “goede stappen gezet” om de risico’s van graafschade aan gasleidingen beter te beheersen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De Raad wijst onder meer op de wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), die momenteel  in voorbereiding is. Daarin zal worden vastgelegd dat liggingsinformatie over huisaansluitingen op het gasnet beschikbaar moet zijn voor bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten.

Aanvankelijk kregen netbeheerders acht jaar de tijd om deze informatie beschikbaar te maken, maar de termijn is bekort tot twee jaar na inwerkingtreding van de wetswijziging. Een aantal netbeheerders heeft de huisaansluitingen al in kaart gebracht; de overige zijn ermee bezig. Uiterlijk eind 2018 moet de informatie beschikbaar zijn.

Uitzondering voor huisaansluiting opheffen

De Onderzoeksraad presenteerde vorig jaar haar onderzoeksrapport naar de gasexplosie in Diemen, waarbij twee doden en vijftien gewonden vielen. De explosie ontstond nadat een nog werkende gasleiding werd geraakt bij graafwerkzaamheden. Een van de aanbevelingen die ze daarin deed betrof de uitzonderingspositie in de WION voor huisaansluitingen. Volgens de Raad zou die zo snel mogelijk moeten worden opgeheven.

Een andere aanbeveling betrof de richtlijn ‘Zorgvuldig graven’. Die zou nadrukkelijker onder de aandacht van bouwers moeten worden gebracht. Dat is inmiddels door Bouwend Nederland gebeurd. In opdracht van het Kabel- en Leidingen Overleg wordt de richtlijn bovendien dit jaar nog herzien en aangevuld met een gedragscode. ‘Veilig graven’ zal daarin tot een ketenverantwoordelijkheid worden gemaakt.

Zorgen over opstelling corporaties

Anders dan Bouwend Nederland heeft de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes de richtlijn ‘Zorgvuldig graven’ nog niet onder de aandacht gebracht van de aangesloten corporaties. Dat baart de Raad zorgen. Zij geeft aan met het bestuur van Aedes in gesprek te willen om “de beperkte rolopvatting wat betreft de wettelijke zorgplicht van corporaties als opdrachtgever van graafwerkzaamheden” te bespreken.

Weten wat u rol van opdrachtgever voor bouwwerkzaamheden in het algemeen is volg dan de Masterclass V&G Bouwproces of de opleiding V&G Ontwerpfase Bouw.

Bron: Cobouw.nl