Sectorinstituut Transport en Logistiek: Dynamische risicoinventarisatie en evaluatie

Betrokken organisaties:
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek hecht grote waarde aan het versterken van de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers in de sector. Bedrijven krijgen ondersteuning bij (onder andere) het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en het terugdringen van vermijdbaar verzuim. Daaraan ligt volgens het Sectorinstituut een dynamisch gebruik van de RI&E ten grondslag, zodat werknemers hun werk gezond en veilig kunnen uitvoeren en klanten op een efficiënte wijze worden geholpen. Met andere woorden: de RI&E werkt pas echt goed als een ‘levend document’ is. Daarvoor is een Goede Praktijk ontwikkeld.

Resultaten:
In de uitvoering van de pilot werkte het Sectorinstituut samen met 30 bedrijven in de sector, waarmee een tweetal werkmethoden zijn getest om de RI&E om te vormen van een statisch tot een dynamisch en levend document. 15 Bedrijven gingen aan de slag met de methode Hearts and Minds, gericht op gedrag en cultuur en een Top-down-benadering. De andere 15 bedrijven volgden de methode 5S gericht op de bedrijfsvoering en een Bottum-up-benadering.

Uit Hearts and Minds zijn de volgende onderdelen het meest praktisch inzetbaar en bruikbaar voor MKB-bedrijven: ‘veilig werken’, ‘situatie-bewust-zijn in 5 minuten’, ‘het houden van toezicht’ en een aantal principes voor het voeren van eencoachingsgesprek. Uit de 5S methode zijn vooral de onderdelen herontwerp van het warehouse, de belijning van binnen- en buitenruimte, het opruimen van het bureau en de rondgang van de RI&E goed toepasbaar.

In de Tipkaart Dynamische RI&E wordt ingegaan op de 6 belangrijkste punten waar elk MKB-bedrijf aandacht aan moet besteden om de RI&E dynamisch te maken, de werkvloer hierbij te betrekken en gezond en veilig werken systematisch de aandacht te geven die het verdient:

 • Systematisch aandacht voor verbetering arbeidsomstandigheden
 • Verbreding
 • Delegeren van verantwoordelijkheden
 • Medewerkers betrekken
 • Voorlichting over arbeidsomstandigheden
 • Houden van toezicht op afstand

In de Goede Praktijk Dynamische RI&E zijn de ervaringen van 30 bedrijven vertaald naar een bruikbare handleiding om zelf aan de slag te gaan. Stapsgewijs kan een bedrijf maatregelen nemen, suggesties vertalen naar de eigen bedrijfsvoering en geïnspireerd raken door praktijkvoorbeelden. Deze Goede Praktijk is gratis beschikbaar voor elk bedrijf dat hiermee aan de slag wil en hier te downloaden.

Het Sectorinstituut draagt zorg voor de borging van kennis van het dynamisch maken van de RI&E en de uitrol van het goede praktijkvoorbeeld binnen de sector transport en logistiek door een Veilig Werken aanpak. De start ligt bij ‘het bewust worden’ waar de branche-RI&E wordt ingevuld. Vervolgens ‘aan de slag’ met het dynamisch maken van de RI&E volgens de goede praktijk. En tenslotte ‘volhouden’ door de borging in de cultuur van de bedrijven met maatwerk begeleiding.

Het belangrijkste resultaat voor de bedrijven is het bereiken van een ALERT!!! Cultuur:

 • Actief melden van ongezonde en veilige situaties en hier oplossingen voor bedenken
 • Luister naar de ideeën die collega’s hebben om de werkomstandigheden te verbeteren
 • Eerst goed kijken of al je materiaal en papieren in orde zijn
 • Risico’s beperken, je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je thuissituatie
 • Teamwork, met elkaar zorg je voor een gezondere en veiliger werkplek

Zelfregulering
Voor het Programma Zelfregulering is het project van het Sectorinstituut Transport en Logistiek van groot belang, omdat het:

 1. bedrijven aanzet om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor gezond en veilig werken en deze te delen met de werkvloer
 2. de RI&E wordt ingezet om gedrag en cultuur te verbeteren en te verankeren
 3. de sector zelf zorgt voor de overdracht van kennis en de uitrol van de Goede Praktijk
 4. de Goede Praktijk voor branche-overstijgende doeleinden is te gebruiken.

Tipkaart Dynamische RI&E

Goede Praktijk Dynamische RI&E

Bron: Gezondenveiligwerkt.nl