Reparaties aan tankschepen veiliger

Bij reparatiewerkzaamheden op tankschepen wordt gezonder en veiliger gewerkt dan in 2011. Dit concludeert de Inspectie SZW naar aanleiding van inspecties in 2014 bij 64 scheepswerven en scheepsreparatiebedrijven die tankschepen repareren. Bij 53% (34) van de tankschepen constateerden inspecteurs overtredingen. In 2011 was dit nog 71%.

Reparatie of onderhoud in tankschepen vindt vaak plaats in kleine ruimtes. Werknemers mogen die pas betreden als er metingen zijn verricht naar zuurstofconcentratie en mogelijke gevaarlijke gassen en dampen. Dit om te voorkomen dat werknemers stikken, bedwelmd of vergiftigd raken. Uit de inspectie bleek dat in 40% van de gevallen de metingen niet correct worden uitgevoerd. In 2011 had 56% van de bedrijven in het geheel geen controle/herhalingsmetingen uitgevoerd.

Werkgevers besteedden in 2014 meer aandacht aan voorlichting over de risico’s van het werk dan enkele jaren geleden. Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van het werk en welke maatregelen zij moeten nemen om de risico’s te beperken. In 2014 had 11% van alle overtredingen hierop betrekking. Dit was in 2011 nog 33%.

Hoewel de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd blijft de Inspectie SZW controleren. Uit het aantal overtredingen blijkt dat reparatiewerkzaamheden nog niet overal veilig en gezond genoeg worden uitgevoerd. Bovendien zijn de risico’s voor de werknemers en de omgeving hoog. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology heeft toegezegd bedrijven beter te informeren over de wettelijke verplichtingen en de maatregelen die zij moeten nemen.

Projectrapportage

Inspecties op arbeidsomstandigheden aan boord van tankschepen | (Inspectie)rapporten | 2015

Bron: Inspectie SZW