Publicatie Onderzoeksraad: Formaldehyde emissie bij DuPont te Dordrecht

Introductie

In de periode van 10 tot en met 12 augustus 2016 vond een emissie van circa 2730 kg van de giftige en carcinogene stof formaldehyde plaats via een schoorsteen van de Delrin-fabriek van DuPont in Dordrecht. Een gedeelte van de formaldehyde is ook in de fabriek vrijgekomen. Deze emissie is ontdekt nadat een medewerker elders op het terrein op de avond van 11 augustus 2016 een formaldehyde-geur rook. Op het moment dat bleek dat de schoorsteen warmer was dan normaal, heeft DuPont in de ochtend van 12 augustus 2016 besloten de fabriek stil te leggen. Bij nader onderzoek bleek dat een breekplaat onbedoeld heeft gefaald en gas vrij kon uitstromen naar de schoorsteen.

Bij de certificering van drukapparatuur moeten Brzo-bedrijven er op bedacht zijn dat alleen het ontwerp van de drukveiligheid wordt beoordeeld en niet het risico op emissies van gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit het onderzoek naar een emissie met het giftige gas formaldehyde in augustus 2016 bij DuPont te Dordrecht. De emissie veroorzaakte potentiële gezondheidsrisico’s voor werknemers in de fabriek.

In de fabriek van DuPont in Dordrecht wordt onder meer de stof formaldehyde geproduceerd. In de productie-installatie was een scheur in de breekplaat ontstaan, waardoor het gas kon ontsnappen naar de buitenlucht. De verhoogde concentratie formaldehyde werd waargenomen door sensoren op het terrein en door medewerkers. Hierop startten de medewerkers een onderzoek naar de mogelijke lekkage en namen enkele maatregelen. De medewerkers veronderstelden dat de emissie hiermee was gestopt. De waarneming van het gas leidde dus niet tot het stilleggen van de fabriek. Pas nadat formaldehyde buiten de fabriek werd geroken en er opnieuw gezocht werd naar de oorzaak van de lekkage kon de emissie worden gestopt. Dit soort situaties kan ook elders in de industrie voorkomen, zeker waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De Raad is van mening dat bedrijven zoals DuPont bij het opsporen van lekkages van zeer zorgwekkende stoffen niet alleen de directe oorzaak achterhalen, maar expliciet nagaan of het onderliggende probleem is verholpen.

Download; rapport Formaldehyde emissie

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid