PGS 25 nieuwe stijl beschikbaar voor commentaar

Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Daarnaast is de PGS geactualiseerd.

De basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders:. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s.

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/eerste-concept-beschikbaar-nieuwe-stijl-pgs-25-voor-commentaar.html

Bron: Arbozone.nl