Nieuwe uitgave’s van SDU

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste uitgave’s van SDU.

 

Voor het bestellen van bijvoorbeeld onderstaande uitgave kunt u als “Copla” veiligheidskundigen (tot 1 jaar na afronding van de opleiding HVK en MVK) voor 20% korting bestellen bij de SDU door een mail te sturen naar info@copla.nl en u ontvangt van ons een bestelformulier.

Basisboek Chemische Veiligheid 2018-2019
Dit basisboek is mede geschreven door onze docent  M. Hanenbergh.

Eindelijk een boek over chemie en chemische veiligheid met duidelijk basiskennis voor de volledige keten van het werken met gevaarlijke stoffen. Met dit basisboek heeft u alle informatie over het herkennen van gevaarlijke stoffen, arbeidsveiligheid, procesveiligheid, transport, op- en overslag, chemische brandveiligheid, vergunningverlening, leren van incidenten, pbm’s, en wetgeving. Kortom, een onmisbaar naslagwerk of studieboek voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen.

Inhoud Basisboek Chemische veiligheid:

1.  Inleiding
2.  Stoffen
3.  Herkennen van gevaarlijke stoffen
4.  Werken met gevaarlijke stoffen
5.  PBM’s
6.  Procesveiligheid
7. Transport
8.  Op- en overslag
9.  Chemische brandveiligheid
10. Externe veiligheid
11. RI&E, ARIE en BRZO
12. Vergunningverlening
13. Human Factors
14. Leren van incidenten
15. Wetgeving

Voor wie?
De medewerker die verantwoordelijk is voor het veilig werken met gevaarlijke (chemische ) stoffen. Dit kan zijn in een onderdeel van de keten, als vergunningverlener, inkoper, leverancier, productiemanager, transporteurs, afvalverwerkers, veiligheids- en KAM-adviseurs of nieuwe medewerkers in organisaties die met gevaarlijke stoffen werken. Maar ook de brandweer, hulpverleners, inspecteurs en toezichthouders.

Op Sdu/HSE heeft u toegang tot actuele en deskundige arbopraktijkinformatie en arbowet- en regelgeving. Hier vind u ook uitgave’s van SDU.

Voor het bestellen van bijvoorbeeld bovenstaande uitgave kunt u als “Copla” veiligheidskundigen (tot 1 jaar na afronding van de opleiding HVK en MVK) voor 20% korting bestellen bij de SDU door een mail te sturen naar info@copla.nl