Nieuwe publicatie: Biogasemissie bij Ecoson

Op dinsdag 1 april 2014 vond een ongecontroleerde emissie van biogas plaats bij de vergistingsinstallatie van Ecoson B.V. in Son. Tijdens werkzaamheden om een nieuwe navergister in bedrijf te nemen, liep de druk in de huidige navergister op en hierdoor is het flexibele dak losgeschoten uit de bevestigingsring op de tankwand. In 13,5 uur is toen ongeveer 36 ton biogas vrijgekomen. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe dit voorval heeft plaats kunnen vinden.

Rapport

Biogasemissie DOWNLOAD   

Bron: Onderzoeksraad