Nieuwe PBM-verordening gepubliceerd

De nieuwe EU-verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) is gepubliceerd. De tekst van de nieuwe verordening is beschikbaar in verschillende talen. Bovendien is er een optie beschikbaar waarin de gebruiker de tekst in twee of drie talen naast elkaar kan laten weergeven.

Europese werking
Per 21 april 2018 zal de huidige PBM-richtlijn worden ingetrokken. Vanaf die datum is de nieuwe PBM-verordening meteen van kracht. De verordening heeft rechtstreekse werking vanuit Europa. Dat houdt in dat de EU-lidstaten de bepalingen in de verordening niet omzetten in nationale wetgeving. Zij hebben twee jaar de tijd om bestaande tegenstrijdige nationale wetgeving terug te trekken en eventuele verwijzingen daarnaar aan te passen.

Supply chain
Door de komst van de nieuwe PBM-verordening zal de inhoud van het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM dan ook volledig verdwijnen. Er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening. Met de nieuwe verordening krijgt de volledige supply chain – fabrikanten, invoerders en distributeurs – verplichtingen opgelegd. Dit zal naar verwachting de kennis van zaken bij verkopers vergroten en de marktcontrole van overheden in de lidstaten vergemakkelijken.

Wijzigingen
Hier kort de belangrijkste wijzigingen op een rij.

  1. Geldigheidstermijn
    Een andere belangrijke wijziging: de beperking van de geldigheidstermijn van type keuringscertificaten voor PBM. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.
  2. Maatwerk-PBM
    Er komen ook specifieke procedures voor op maat gemaakte of aangepaste PBM. Hierdoor is de veiligheid efficiënter te garanderen.
  3. Uitgesloten producten
    Wellicht het meest zichtbaar voor de eindgebruiker zijn de aanpassingen in de lijst van uitgesloten producten en categorisatie van risico’s. Enerzijds worden in de huidige wetgeving uitgesloten producten wel degelijk als PBM beschouwd in het voorstel, zoals afwashandschoenen en ovenhandschoenen voor privégebruik. Anderzijds zullen er producten van categorie veranderen. De essentiële (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen zullen niet wijzigen. Ook de bestaande normen blijven van toepassing.

Alles weten over PBM? Lees er meer over in  de PBM Gids  of stel uw vraag bij onze PBM specialist en adembeschermingscoach Ing. Rick van der Heide .

Bron: Arboonline.nl