Nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel beschikbaar

Werken op het water met zwaar materieel levert diverse veiligheidsrisico’s op. Het voorkomen van val- en struikelgevaar door juiste middelen en afspraken is belangrijk. Daarnaast dienen reddingsmiddelen altijd beschikbaar en toegankelijk te zijn. De kans op te water raken moet zo klein mogelijk worden gemaakt. De berekende hijs- en dekbelastingen mogen niet overschreden worden. Machines dienen deugdelijk tegen afschuiven geborgd te zijn. Ook extreme weersomstandigheden zoals wind of golfslag en naderend onweer leveren gevaar op. Echter, vooral het op- en afrijden van pontons is een risicovolle activiteit.

De NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel is in brochurevorm  hier beschikbaar en op www.funderingsbedrijf.nl .
De richtlijn is van toepassing op een drijvend werktuig bestaande uit een funderingsmachine die geplaatst of gemonteerd is op een ponton of ander vaartuig. Het toepassingsgebied van de richtlijn is beperkt tot de Nederlandse binnenwateren en binnenlandse bouwputten. Buiten dit toepassingsgebied kan deze richtlijn worden verdrongen door regelingen welke gelden voor drijvend materieel dat onder classificatie is gebouwd zoals in de offshore.

De richtlijn kan gratis worden aangevraagd bij het secretariaat of hier:  NVAF-richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel (2016) worden gedownload.

Bron: NVAF.nl