Nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN publiceert een nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten. Deze norm NEN 6060 omvat maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten die groter zijn dan de standaardprestatie-eis ook kunnen voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Dat meldt NEN   in een persbericht . “De norm NEN 6060 geeft in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een aantal maatregelpakketten. Deze zijn te beschouwen als van gelijkwaardigheid voor de omvang van grote brandcompartimenten, als een faciliteit voor zowel de aanvrager als de toetser.”

Grote brandcompartimenten
Deze norm is een combinatie en vertaling van het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ (2007) van het Ministerie van BZK en de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ (2007) van het Ministerie van VROM.

Nieuwbouw
De nieuwe norm kan worden toegepast op nieuwbouwsituaties en bestaande bouwsituaties. Maar hij is niet geschikt voor grote brandcompartimenten waarin mensen overnachten zoals bij woon-, zorg-, en logiesfuncties of waar niet-zelfredzame mensen wonen. “Uitzondering hierop is maatregelpakket IV”, aldus NEN.

http://www.brandveilig.com/artikelen