Nieuwe lijst normen Machinerichtlijn

Recentelijk is er in het ‘Official Journal of the European Union’ weer een nieuwe lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn vallen.

Het volgen van deze normen is niet verplicht, maar producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). De lidstaten van de Europese Unie moeten dan het vrije verkeer van dergelijke producten accepteren.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht werkgevers om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk te onderzoeken. Meer specifiek verplicht de Machinerichtlijn de fabrikanten van apparaten en machines (deze vallen onder de zogeheten arbeidsmiddelen) met het ontwerp van hun producten veiligheids- en gezondheidsrisico’s te vermijden. Over het nog resterende risico van de machines moeten zij de gebruikers informeren.

Ondanks alle bepalingen gaat er nog vaak veel mis bij het werken met machines. Drie basistips voor veilig werken met machines:

  1. Stel een goede RI&E op. De werkgever moet de gevaren en risico’s vaststellen die voortkomen uit de keuze voor en het gebruik van arbeidsmiddelen in een RI&E-arbeidsmiddelen.
  2. Keur en inspecteer tijdig. Bij bepaalde veiligheidsaspecten neemt het risico toe door niet of niet tijdig inspecteren en keuren.
  3. Zorg voor de juiste machine op de juiste plek. Al bij de aanschaf van de machines is het mogelijk om rekening te houden met de risico’s voor de gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluidsniveau van de machine.

Klik HIER voor de link naar de lijst.

Bron:  Arboonline.nl