Nieuwe aanwijzing van NCvB voor wettelijke taak registratie beroepsziektemeldingen

Bedrijfsartsen en arbodiensten moeten beroepsziekten verplicht melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De beschikking die dit regelt is vernieuwd per 1 januari 2018.

Het NCvB van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 opnieuw aangewezen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding moeten doen van een – bij een werknemer aangetoonde – beroepsziekte.

Het NCvB is onder andere verantwoordelijk voor de registratie van en het rapporteren over beroepsziekten en voor het signaleren en monitoren van nieuwe risico’s. Ook is het NCvB verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van kennis over beroepsziekten, door het ontwikkelen en onderhouden van registratierichtlijnen en het ontwikkelen en beheer van een website en helpdesk.

De beschikking tot het aanwijzen van het NCvB als instelling is op 27 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant (Jaargang 2017, nr. 54144).

Bron: Staatscourant , Arboportaal.nl