Nieuw SVK-register voor MVK-ers moet de kwaliteit in de veiligheidskundige praktijk vergroten

Momenteel wordt te weinig gedaan aan het promoten en verder ontwikkelen van het veiligheidsvak in Nederland. Met name op middelbaar veiligheidskundig niveau (MVK). Op hoger veiligheidskundig niveau (HVK) is dit probleem minder nijpend, met name door de wettelijke status van de HVK-er als kerndeskundige. Met de introductie van een extra keurmerk en register voor MVK-ers en andere opgeleide risico-professionals, moet hier verandering in komen.

De MVK-er is bij uitstek de functionaris die, met name in het Midden en Kleinbedrijf, bepalend is voor de kwaliteit in de veiligheidskundige praktijk. Het is voor het veiligheidsvak daarom van essentieel belang dat de kwaliteit van de opgeleide MVK-er goed is gewaarborgd. Voorwaarde hiervoor is dat de MVK-er goed wordt opgeleid en er voldoende keuze aan kwalitatief goede na- en bijscholing beschikbaar is.

De kwaliteit van MVK-opleidingen en de na- en bijscholing staat de laatste jaren echter steeds meer ter discussie. De kwaliteit wordt niet meer voldoende gewaarborgd door de huidige Hobéon SKO-erkenning van veiligheidsopleidingen. Ook heeft het Hobéon SKO-register voor MVK-ers weinig meerwaarde.

Opleidingsinstituten Copla Opleiding & Training, Gelling Publishing & Training en Kader, Bureau voor kwaliteitszorg hebben de handen ineen geslagen om hierin verandering te brengen. Met de oprichting van de Stichting www.svkregister.nl is een extra waarborg geïntroduceerd ‘bovenop de Hobéon-SKO-erkenning’ en een impuls gegeven aan de permanente educatie binnen het veiligheidsvak.

Met het extra keurmerk SVK voor opleidingen en het SVK-register voor MVK-ers en andere opgeleide risico-professionals wil de Stichting risico-professionals stimuleren hun werk uit te dragen en hun kennis op peil te houden.

In de markt is steeds vaker te horen dat het ene MVK-diploma niet vergelijkbaar is met het andere, zelfs als ze erkend zijn door Hobéon SKO. Ditzelfde geldt voor de na- en bijscholing van veiligheidskundigen. Afgestudeerde MVK-ers, aankomende MVK-ers en ook werkgevers willen kunnen vertrouwen op een goed kwaliteitsniveau van een opleiding of training. Met deze extra toetsing en het open persoonsregister (certificering) wil de Stichting in deze behoefte voorzien.

Door strenge kwaliteitscriteria te stellen aan toegelaten opleidingen en een permanente educatiecommissie zorgt de Stichting voor kwalitatief hoogwaardige veiligheidskundige opleidingen inclusief na- en bijscholing. Door de SVK-certificering zichtbaar te maken, bied de Stichting risico-professionals de mogelijkheid zich te onderscheiden en verder te ontwikkelen.

MVK-ers en andere gediplomeerde risico-professionals kunnen zich via de website van de Stichting www.svkregister.nl online aanmelden ter certificering en vermelding in het persoonsregister van de SVK.

De kosten bedragen € 47,50 per jaar. Men ontvangt na goedkeuring een persoonlijk vakbekwaamheidscertificaat in de vorm van een pasje en jaarlijks een voucher voor korting op SVK-erkende na- en bijscholing. Opleidingsinstituten kunnen hun opleidingen en trainingen ter erkenning aan de Stichting aanbieden.

Bron: SVK-register