Nieuw: eendaagse Cursus Fittester

In Nederland ontbrak tot op heden een test op goede pasvorm en juist gebruik en onderhoud van adembeschermingsmiddelen. Met de introductie van fittesten door brancheorganisatie Avag gaat dit veranderen.

Fittesten (pasvormtesten) worden steeds meer ingezet om de doeltreffendheid van adembescherming bij het werk vast te stellen. Als fittester bent u binnenkort verplicht hiervoor het Avag-erkende examen Fittester te behalen. Met de nieuwe Cursus Fittester bij Copla leert u alles over fittesten en bereidt u zich optimaal voor op dit examen.

Ontwikkelingen rond fittesten

De brancheorganisatie Avag (voor pbm-leveranciers en -fabrikanten) heeft het initiatief genomen om fittesten voor gebruikers van adembeschermingsmiddelen in Nederland te introduceren.

Het doel van de fittesten is om de gebruiker te controleren op het juist opzetten en onderhouden van zijn adembeschermingsmiddel en de pasvorm (fit) te checken. In Engeland en Amerika is het al wettelijk verplicht om een fittest aan te bieden aan elke werknemer die adembescherming gebruikt of gaat gebruiken.

De ervaringen in deze landen wijzen uit dat deze verplichtstelling een gezondere werkplek oplevert voor de gebruikers. De introductie ervan in Nederland loopt vooruit op de verwachting dat deze eis zal worden opgenomen in de Arbowetgeving of in de nieuwe normeringen rondom adembeschermingsmiddelen. Lees het hele artikel >>>

Copla introduceert eendaagse Cursus Fittester

Op 18 september start de nieuwe Cursus Fittester bij Copla. De cursus is door Copla ontwikkeld in samenwerking met Avag en ProCare en bedoeld als voorbereiding op het theoretisch en praktisch examen voor fittester van de Avag.

De eendaagse Cursus Fittester is bedoeld voor diegene die regelmatig verschillende soorten fittesten (pasvormtesten) afneemt binnen bedrijven in de industriële sector. Dat geldt bijvoorbeeld voor veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, kam-coördinatoren, externe fittesters of medewerkers van leveranciers van PBM. Bij de cursus wordt uitgegaan van minimaal MBO-niveau.

De cursus is gericht op het vergroten van kennis over de keuze van adembescherming, wetgeving, verschillende methodieken fittesten en het afnemen van fittesten (PortaCount). Met deze opleiding bereidt u zich ook optimaal voor op het binnenkort door Avag-erkende examen Fittester.

De kosten van de cursus bedragen € 495,– (excl. Btw). Lees meer over de Cursus Fittester >>>