NEN Normcommissies Persoonlijke Beschermingsmiddelen

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Om de gebruiker meer te vertegenwoordigen en op de hoogte te blijven van alle wijzigingen op het gebied van alle PBM’s is onze veiligheidskundige en docent Rick van der Heide  deelnemer aan de NEN normcommissie adembescherming geworden. (zie ook ons eerder verschenen nieuwsbericht )

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden.

Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

De normen
Er zijn veel normen als het gaat over de bescherming van lijf en leden, u vindt alle onderwerpen op beschermingssoort gerangschikt. In het recente verleden werd per kwartaal een overzicht van de gepubliceerde normen en normontwerpen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gemaakt, deze is vervangen nu door een online versies.

Naar de overzichten/ online versies op de website van NEN.