Narrowcasting bij Voorlichting & Onderricht

Narrowcasting blijkt effectief communicatiemiddel bij Voorlichting & Onderricht rond veiligheid.

Wie moet wat waar weten?
Ook werknemers zonder e-mail of pc op de werkplek moeten de regels en procedures voor veilig werken kennen. En snel op de hoogte zijn van veranderingen en nieuwe informatie. Narrowcasting kan helpen bij het vormgeven van Voorlichting & Onderricht.

Het voorkomen van (bijna)ongevallen en overige incidenten staat hoog op de prioriteitenlijst van iedere organisatie. Voorlichting & Onderricht vormt een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid en moet voldoen aan wettelijke voorwaarden (Arbo-wet). Steeds vaker worden werkgevers ook juridisch aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor V&O. Een communicatiemiddel dat kan helpen om V&O vorm te geven, is narrowcasting .

Interne communicatie
Voor interne communicatie over veilig werken zijn er de bekende communicatiemiddelen als prikborden, posters, brochures, personeelsbladen, e-mail en intranet. Die media zijn niet altijd toereikend. Net als voor communicatie in het algemeen, geldt voor specifiek op veiligheid gerichte communicatie dat de effectiviteit ervan toeneemt door het herhaaldelijk overbrengen van de juiste boodschap aan de juiste persoon op het juiste moment, de juiste manier en de juiste locatie. Hierbij geldt dat een mix van verschillende soorten media (multi-mediaal) dit effect nog versterkt.
Maar u bent geen communicatiedeskundige en toch wilt u uw medewerkers op het juiste moment snel en simpel met actuele informatie over het safety-programma kunnen bereiken. Veel werknemers hebben op de vloer geen toegang tot digitale netwerken als e-mail of websites. Denk aan de lasser, bouwvakker en productiemedewerker. Daardoor is het minder makkelijk om hen met relevante informatie te bereiken, al dan niet actueel of real time. Dat vraagt dus om een andere aanpak.

Op maat
Narrowcasting maakt gebruik van beeldschermen. Losse beeldschermen in de kantine of de bedrijfshal, en ook beeldschermen op mobiele telefoons en pc’s van medewerkers binnen en buiten de deur. Narrowcasting is meer dan het ‘ouderwetse’ broadcasting. Broadcasting kennen we van de tv: op een willekeurige avond kijken miljoenen mensen gelijktijdig naar één programma. Eén programma voor vele kijkers dus. Met narrowcasting daarentegen stelt de ‘zender’ (lees: u) doorlopend de vraag: wie heeft op welk moment en op welke locatie welke specifieke informatie nodig? Voordeel hiervan is dat de boodschap ‘op maat’ is en daarmee per definitie relevant voor de ontvanger (uw medewerker). Dit verhoogt de effectiviteit ervan. Binnen een bedrijf of organisatie waar meerdere personen en afdelingen specifieke kenmerken en activiteiten hebben is zo’n benadering van communicatie cruciaal voor effectieve V&O. Ervaringen met de inzet van narrowcasting bewijzen dat die in belangrijke mate kan bijdragen tot een betere veiligheidscultuur.

Lees het hele artikel geschreven door Winny Christiaanse, extern marketing-communicatie adviseur bij Copla Opleiding -Training-Consultants.

Bron: Arboonline.nl