Migraine is meer dan hoofdpijn

De Migraine Week, 7 tot 13 september, is een jaarlijkse bewustwordingscampagne gericht op het grote publiek.

Migraine is meer dan hoofdpijn.
1 op de 5 Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met migraine.
Ruim een derde van hen denkt te maken te hebben met spanningshoofdpijn, wat betekent dat zij wellicht verkeerd of onvoldoende behandeld worden.

Lees hier meer over migraine , doe de zelftest en download het migraine dagboek.

Voor meer verdieping voor o.a. veiligheidskundigen in het onderwerp bekijk ook eens “ richtlijn migraine en werk ”.
Deze richtlijn is niet wettelijk verplicht maar uitgegeven door de Nederlandse vereniging van hoofdpijnpatiënten. Richtlijnen zijn geen bindende voorschriften, maar aanbevelingen. Ze bieden aanknopingspunten voor goede zorg. Zorgverleners moeten zich er in principe aan houden.