Met goede instructie de hoogte in

Instructie en voorlichting zijn essentieel voor veilig werken. Ook of juist bij werken op hoogte. Met een goede instructie de hoogte in helpt ongelukken voorkomen.

Met een verwijzing naar algemene veiligheidsinstructies en de opleiding van werknemers, voldoet de werkgever niet aan zijn verplichting om specifieke risico’s van een opgedragen taak te onderkennen en kenbaar te maken. Ook al kunnen werknemers de risico’s misschien zelf bedenken, de werkgever heeft daarin heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid. Hij is verplicht een veilige werkwijze te ontwikkelen en die door te geven aan zijn werknemers. Hij moet daarnaast voldoende specifieke maatregelen nemen en voldoende specifieke instructies geven om ongevallen te voorkomen.

LEES MEER over de noodzaak van goede instructie in de Arbo Vakbase
BEKIJK dit filmpje  over hoe fout het kan gaan bij werken met een ladder zonder goede instructie (Bron: NIOSH)

Zorgplicht
Ook als een werkgever meent er alles aan gedaan te hebben om risico’s te vermijden – bijvoorbeeld door goed opgeleide, ervaren werknemers in te zetten – moet hij zich realiseren dat mensen nu eenmaal mensen zijn. Zij zijn van nature geneigd om instructies te negeren om toch maar vooral makkelijk en snel te kunnen werken. Zelfs tegen beter weten in.

LEES MEER over de zorgplicht van de werkgever  op Overheid.nl
TIP: Download de checklists herkennen  en beoordelen  van gevaren van werken op hoogte met rolsteigers en klimsteiger