Matigingsgronden opgenomen in Beleidsregel boeteoplegging

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is gewijzigd in verband met het opnemen van een matigingsgrond bij het opleggen van bestuurlijke boeten. In 2007 zijn drie matigingsgronden ingevoerd met een cumulatief karakter. Dit betekent dat de tweede matigingsgrond pas aan de orde kon zijn als aan de eerste matigingsgrond was voldaan en dat de derde matigingsgrond pas aan de orde kon zijn als aan de eerste en tweede matigingsgrond was voldaan.

Systematiek
Per matigingsgrond was een matiging van het boetenormbedrag met een derde mogelijk. Op 6 mei 2015 ( kenmerk ECLI:NL:RVS:2015:1421 ) en 8 juli 2015 ( kenmerk ECLI:NL:RVS:2015:2136 ) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraken gedaan, waaruit blijkt dat zij zich niet meer met deze matigingssystematiek kan verenigen. Het belangrijkste bezwaar is dat op deze wijze niet wordt gematigd bij een werkgever die wel voldoet aan de matigingsgronden 2 en 3, maar niet of onvoldoende aan matigingsgrond 1. Deze werkgever wordt zo op dezelfde wijze behandeld als de werkgever die in het geheel geen inspanningen heeft verricht.

Splitsen
Door het splitsen van de oorspronkelijke, veelomvattende, eerste matigingsgrond wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de inschatting van de risico’s en het ontwikkelen van een veilige werkwijze enerzijds en de feitelijk geleverde inspanningen, er op gericht de concrete overtreding in het specifieke geval te voorkomen, anderzijds.  De vier nieuwe matigingsgronden kunnen derhalve elk op zich leiden tot een matiging van 25 procent. Al deze elementen zijn even belangrijk voor het voorkomen van de overtreding. Wel zal er vaak sprake zijn van een samenhang tussen de verschillende matigingsgronden. Er zal bijvoorbeeld doorgaans geen sprake kunnen zijn van adequaat toezicht als er geen veilige werkwijze is ontwikkeld. 
 
Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2015, 2015-0000297713, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met het opnemen van een matigingsgrond bij het opleggen van bestuurlijke boeten.

Bron: Arbozone.nl