Lichte verbetering arbeidsomstandigheden in metaalproductenindustrie

De Inspectie SZW heeft in afgelopen jaar bij 73% van de geïnspecteerde bedrijven in de metaalproductenindustrie* overtredingen geconstateerd. Dat is een verbetering van 9% ten opzichte van 2011. Gerichte inspanningen van de sociale partners en de handhavende aanpak van de Inspectie SZW zorgen voor een betere naleving van de regels.

De inspecties vonden plaats bij 689 bedrijven in de metaalproductenindustrie. Uit risicoanalyses zijn bedrijven geselecteerd waar de kans op overtredingen het grootst is. De inspectie geeft dus geen representatief beeld van de sector.

Verbetering na inspectie
174 bedrijven bezocht de Inspectie SZW ook in 2011. De Inspectie constateert dat de arbeidsomstandigheden bij deze bedrijven beter op orde zijn dan bij bedrijven die in 2011 niet zijn bezocht. Bij 69 bedrijven werd zelfs geen overtreding meer vastgesteld.

Overtredingen
In totaal zijn 1971 overtredingen geconstateerd. In drie gevallen is het werk direct stilgelegd, omdat sprake was van valgevaar. Ook doet 26% van de bezochte bedrijven nog te weinig om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. De meeste overtredingen hebben echter te maken met het onveilig of onjuist gebruik van machines.

Onveilig gebruik machines
Uit de controles blijkt dat in 63% van de gevallen machines niet juist of veilig gebruikt werden. Veelal ontbrak de afscherming of beveiligingsrichting op machines. Ook waren kranen of vorkheftrucks niet tijdig gekeurd en was er geen of onvoldoende onderhoud aan de machines.

Leerbedrijven
Van alle bezochte bedrijven bieden 372 een leer-werkplek aan jongeren. Bij 82% van deze erkende leerbedrijven is een overtreding aangetroffen. Om als leerbedrijf erkend te worden moet het bedrijf een goede en (sociaal) veilige leerplaats conform de Arbowet bieden. Ook bij bedrijven die gebruik maken van ingeleend personeel, constateerde de Inspectie vaker overtredingen.

Bedrijven bij wie overtredingen zijn geconstateerd zal de Inspectie SZW opnieuw bezoeken.

*) Bedrijven in de metaalproductenindustrie produceren of bewerken metalen onderdelen, halffabricaten en eindproducten voor andere industriële bedrijven. Hierbij valt te denken aan constructiebedrijven, walserijen, forceerbedrijven, verspaningsbedrijven, gereedschapindustrie, tankbouw, metalen ramen- en deurenindustrie en de cv-ketel- en radiatorenindustrie.

INSPECTIERAPPORT

Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014 | (Inspectie)rapporten | 2015 | pdf-document | 306 kB