Landelijke veiligheidsdag bouw na toename ongevallen

Brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) hebben een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding: het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector.

Eén dag in het jaar moet de bouw volledig in het teken van veilig werken komen staan. Dat is het doel van de initiatiefnemers.

“Natuurlijk moet er op bouwplaatsen elke dag aandacht zijn voor veiligheid”, zegt Bouwend Nederland-woordvoerder Theo Scholte. “Maar het lijkt ons goed als er daarnaast één speciale dag is waarop alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject, nog eens een keer extra stilstaan bij de gevaren.”

Eerste veiligheidsdag op 17 maart

De eerste veiligheidsdag zal plaatsvinden op 17 maart. Volgens Scholte zullen daar tientallen bouwbedrijven en installateurs aan deelnemen.

“We wilden klein beginnen, op zo’n twintig projecten. Maar veel van de bedrijven die meedoen gaven aan dat al hun locaties die dag in het teken zullen staan van veiligheid. Dus het wordt groter dan we hadden verwacht.”

Bedoeling is dat het ‘evenement’ komende jaren verder groeit. De dag zal elk jaar op de derde vrijdag van maart worden gehouden.

De Inspectie SZW heeft zich inmiddels ook aangesloten bij Bewust Veilig. “Inspecteurs zullen het land intrekken om bouwers te wijzen op gevaarlijke situaties. Het bonnenboekje zal dit keer echter op zak blijven”, weet Scholte.

Inspectie laat bonnenboekje thuis

De voormalige Arbeidsinspectie maakte afgelopen zomer ronduit dramatische cijfers bekend over het aantal ongevallen in de sector. Het aantal ernstige incidenten was met 14 procent toegenomen; het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 50 procent.

Scholte geeft toe dat die cijfers aanleiding zijn geweest om een landelijke veiligheidsdag te organiseren. “Bouwen wordt steeds ingewikkelder. De tijdsdruk stijgt, de locaties worden steeds kleiner. En het aantal disciplines neemt toe. De foutkans wordt daardoor groter en groter. Dat betekent echter niet dat we het aantal ongevallen voor lief mogen nemen. Elk ongeval is er een te veel.”

Bron: Cobouw.nl