Kans op kanker door chemokuur

Blootstelling aan de stof thiotepa, in gebruik als geneesmiddel tegen kanker bij chemotherapie, kan leiden tot … kanker. Het vormt daarmee een serieus risico voor werknemers in de gezondheidszorg die met deze stof in aanraking komen.

Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Thiotepa
Thiotepa wordt ingezet als geneesmiddel ter bestrijding van kanker met behulp van chemotherapie, een zogenoemd chemotherapeuticum. Nu blijkt deze stof zelf kanker te kunnen veroorzaken. Werknemers in de zorg die betrokken zijn bij de productie, bereiding en toediening van deze stof lopen hierdoor een verhoogd gezondheidsrisico. Hetzelfde geldt voor medisch personeel dat is belast met het opruimen van medisch afval.

Kankerverwekkend
De Gezondheidsraad adviseert om thiotepa te classificeren in categorie 1A van de carcinogene stoffen, stoffen die kankerverwekkend zijn voor de mens. De rubriek 1A geeft aan dat deze vaststelling is gebeurd op basis van gegevens bij mensen. De Gezondheidsraad is van mening dat het door gebrek aan adequate gegevens niet mogelijk is om de extra kans op kanker na blootstelling aan thiotepa exact te berekenen. Het is nog niet bekend hoe groot de extra kans op kanker voor de werknemer is na blootstelling aan deze stof. hhOp dit moment bestaan hierover onvoldoende adequate onderzoeksgegevens.

Bron:  Gezondheidsraad / Arboonline.nl

Lees  HIER  de Nederlandse samenvatting van de publicatie Thiotepa.