Introductie Face Fittesten in Nederland

Frisse adem 
In Nederland ontbrak tot op heden een test op goede pasvorm en juist gebruik en onderhoud van adembeschermingsmiddelen. Met de introductie van Face Fittesten door brancheorganisatie Avag gaat dit veranderen.

Waarom Face Fittesten?
Door de groeiende globalisering hebben de gezichten van mensen steeds meer verschillende vormen en maten. Er zijn ook vele soorten en maten adembeschermingsmiddelen verkrijgbaar, maar niet iedereen maakt gebruik van het juist passende middel. Daardoor sluit het adembeschermingsmiddel niet altijd goed aan op het gezicht en is de gebruiker onvoldoende beschermd. Controle van de pasvorm met een Face Fittest is dus belangrijk.

In de Nederlandse chemische industrie worden nu al Face Fittesten uitgevoerd. Uit deze testen is een voorbeeld bekend van een ervaren medewerker die al tien jaar lang in een groot deel van zijn werktijd een volgelaatsmasker draagt. Zijn Face Fittest toonde aan dat zijn volgelaatsmasker onvoldoende op zijn gezicht aansluit en dus al die tijd te weinig bescherming heeft geboden. Deze vervelende situatie was te voorkomen geweest door vooraf een Face Fittest te laten uitvoeren.

Wat is een Face Fittest?
Een Face Fittest is een soort praktijkexamen voor de gebruiker door een Face Fittester. Face Fittesten zijn uitsluitend af te nemen bij gebruikers van de zogeheten ‘Tight Fitting’-middelen:

  • stofkapje
  • vol- en half-gelaatsmasker.

Geen Face Fittest dus voor loszittende hoofdkappen, de Face Fittest controleert immers de afdichting van een masker op het gelaat. Daarnaast controleert de test of de gebruiker het adembeschermingsmiddel op de juiste manier opzet en onderhoudt.

Lees het hele artikel geschreven door Rick van der Heide , hoger veiligheidskundige en docent van de opleiding PBM voor het vakblad Safety & Fashion@work Magazine.

Bron: Safety&Fashion@work