Inspecties op eerlijk werk in de bouw: minder overtredingen

Bij één op de vijf inspecties in de bouw in 2014 heeft de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd van wetgeving gericht op eerlijk werk, zoals de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit betekent een daling ten opzichte van het jaar daarvoor: in 2013 constateerde de Inspectie nog bij ruim een derde van de gecontroleerde werkgevers een overtreding.

Vrij verkeer voor werknemers
Het percentage inspecties waarbij overtredingen werden geconstateerd, is teruggelopen van 36% in 2013 naar 21% in 2014. De daling van het percentage overtredingen is voornamelijk toe te schrijven aan de inwerkingtreding van vrij verkeer voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië per 1 januari 2014. Hierdoor is voor deze werknemers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig.

Tijdens de 311 verrichte inspecties zijn in totaal 607 bouwbedrijven en 19 particuliere opdrachtgevers gecontroleerd. Het grote aantal gecontroleerde bedrijven is te verklaren doordat op de bouwplaats meestal meerdere bedrijven tegelijk actief zijn.

Grote bouwwerken
Naast het verrichten van inspecties heeft de Inspectie SZW voorlichting gegeven over de geldende wet- en regelgeving aan grote opdrachtgevers en uitvoerders in de bouw. Zo heeft de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst bij grote bouwwerken in Noord-Nederland periodiek overleg gehad met de opdrachtgevers en de hoofdaannemer. Hierin werd onder meer gesproken over de risico’s op het terrein van veilig en eerlijk werk en de maatregelen die de bouwers hiertegen konden nemen. De Inspectie SZW heeft meerdere administratieve controles uitgevoerd in de poortregistratie van diverse bouwlocaties om inzicht te krijgen in het aantal onderaannemers uit het buitenland. De Belastingdienst heeft diverse bedrijven in onderzoek genomen en heeft een aantal correcties opgelegd.

Meer informatie

Minimumloon en -vakantiebijslag
Regels voor buitenlandse werknemers