Inspectie brandbeveiliging: wat is de toegevoegde waarde?

Gebouweigenaren en gebouwgebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een bouwwerk. Als dit op orde is, waarborgt het de veiligheid van mensen, beperkt het de materiële schade en vergroot het de bedrijfscontinuïteit.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) probeert eigenaren en gebruikers te stimuleren om de brandveiligheidssystemen regelmatig te laten inspecteren. Hiervoor heeft de organisatie de brochure ‘Certificatie en inspectie – verantwoordelijkheden en samenhang’ beschikbaar gesteld. Ook is een speciale animatie gemaakt over het belang van inspecties:

Een inspectiebureau is een onafhankelijke controleur die de verschillende brandbeveiligingsmaatregelen in onderlinge samenhang beoordeelt. Inspectie van de brandbeveiliging is volgens het Bouwbesluit 2012 voor een aantal gebruiksfuncties wettelijk verplicht.  Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit. Het CCV heeft een lijst opgesteld met bevoegde inspectiebureaus.

Meer informatie, bijvoorbeeld over actuele inspectieschema’s, is te vinden op de website van CCV.

Wilt u meer weten over de bouwkundige brandveiligheid van uw gebouw? Download dan gratis het handboek ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ van Brandveilig Bouwen Nederland.

Lees ook: Zo besteed je onderhoud brandveiligheidssystemen met een gerust hart uit

Bron: Brandveilig.com