Implementatie LMRA bij VolkerRail

VolkerRail Nederland wilde weten hoe je Last Minute Risico Analyse implementeert,
zodat medewerkers dit structureel en uniform gaan uitvoeren.
Jan Smid deed onderzoek en baseerde hier zijn scriptie op waarmee hij afstudeerde aan de Hogere Veiligheidkundige opleiding bij Copla. In dit artikel beschrijft Jan zijn onderzoek en bevindingen.

De Last Minute Risico Analyse (LMRA) is een manier om medewerkers bewust te maken van de gevaren die werkzaamheden met zich mee brengen. Elke keer als medewerkers starten met een werkzaamheid/activiteit controleren zij even kort op de werkplek zelf of ze veilig en volgens afspraak kunnen werken.

Lees het hele artikel van Jan Smid in het blad Safety!