I en M over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering

Reactie op inbreng van de vaste commissie voor IenM over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering.

Reactie van minister Asscher (SZW), mede namens de Staatssecretaris van IenM, op de inbreng van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering.

Download ‘Reactie op inbreng van de vaste commissie voor I en M over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering’

Kamerstuk: Kamerbrief |