Hoe zit het met PSA op scholen?

Van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 voert de Inspectie SZW controles uit bij middelbare scholen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers. De inspecteurs gaan vooral kijken of de scholen voldoende doen om PSA bij hun werknemers te voorkomen.

De scholen hebben een brief ontvangen van de Inspectie om hen te informeren over de controles, meldt VOION, het Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor voortgezet onderwijs.

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit

Zoals bekend veroorzaakt werkstress verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld. In de Arbowet is bepaald dat alle werkgevers verplicht zijn om deze zaken aan te pakken.

Onderwijs bovenaan lijst pesten door externen

Uit cijfers van het CBS bleek blijkt dat het onderwijs bovenaan de lijst prijkt van sectoren waarin pesten door externen veel voorkomt. Leerlingen maken zich het meest schuldig aan pesten. Maar ouders laten zich ook niet onbetuigd. Overigens beperkt pesten in het onderwijs zich niet tot de mensen die voor de klas staan. Ook niet-onderwijzend personeel moet eraan geloven en valt ten prooi aan pesten, intimidatie en geweld door leerlingen en ouders. Eén op de vijf onderwijsmedewerkers voelde zich in 2015 geïntimideerd, één op de tien was het mikpunt van pesterijen.

Scholen kunnen zich voorbereiden met zelfinspectietool

In de periode augustus-februari 2017 voert de Inspectie SZW dus controles uit op scholen om na te gaan of zij genoeg doen tegen werkstress bij werknemers. Scholen kunnen zich voorbereiden op de controle met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag. Wanneer uit de tool blijkt dat scholen meer moeten doen om werkstress te voorkomen, krijgen ze een actiepuntenlijst.

> Ga naar de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag

Bron: Arboonline.nl