Hoe effectief is uw Voorlichting en Onderricht (V&O)

Toereikende en effectieve voorlichting en onderricht helpt ongevallen en incidenten te voorkomen. Hoe effectief is uw voorlichting en onderricht werkelijk? En voldoet u hiermee aan de geldende wetgeving?

 

Maak de balans op en laat een audit uitvoeren!

Worden uw risico’s daadwerkelijk beheerst? 
Volgens de Arbowet (Art. 8 en 15) bent u als werkgever verplicht een passend beleid te hebben en programma uit te voeren ten aanzien van voorlichting en onderricht van uw medewerkers. Denk hierbij ook aan een adequate BHV-organisatie waarbij voldoende kennis en kunde vereist zijn. De norm voor ‘passend en adequaat’ verschilt per organisatie en komt voort uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Voldoet uw beleid aan de wettelijke normen? 
Bij gerechtelijke uitspraken rond bedrijfsongevallen oordeelt de rechter steeds vaker dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval en de gevolgen, omdat men op het gebied en uitvoering van voorlichting en onderricht niet voldoet aan de
wettelijke norm. Hoe verhouden uw beleid en programma’s voor voorlichting en onderricht zich tot de vereisten uit de Arbowet?

Audit Voorlichting & Onderricht laat zien waar uw organisatie staat
Om te onderzoeken of het beleid en de programma’s voor voorlichting en onderricht in uw organisatie effectief en toereikend zijn, heeft Copla een speciale audit ontwikkeld.

De audit bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: Door het uitvoeren van documentatieonderzoek wordt het beleid en programma voor V&O in uw organisatie in kaart gebracht.

Stap 2: Beleid en programma worden getoetst aan de geldende wetgeving en getoetst op effectiviteit.

Stap 3: Door middel van interviews en werkplekinspecties (WPI) wordt de uitvoering geverifieerd.

Stap 4: Tot slot bevat de audit aanbevelingen voor verbetering.

De inventarisatie, analyse en het advies worden verwerkt in een heldere rapportage. U kunt hiermee direct aan de slag binnen het management en de operationele organisatie. Copla kan u hierbij desgewenst ook ondersteunen.

De audit kent een standaard opzet, maar wordt aangepast aan de individuele situatie van uw organisatie. De interviews worden afgenomen bij manager(s) / leidinggevende(n), P&O Adviseur opleidingen, medewerkers en eventuele interne trainers. Het getoetste beleid bevat o.a. vastgelegde procedures, inhoud en voorlichting ten aanzien van huisregels, risicovolle werkzaamheden, jeugdige
werknemers, Arbowet-specifieke voorlichting en onderricht, organisatie van voorlichting bedrijfshulpverlening (BHV) en de afstemming van inhoud op doelgroepen.

Bij het toetsen van de uitvoering wordt o.a. gekeken naar de tijd en effectiviteit van het programma. Indien relevant wordt ook gekeken naar de ondersteuning van interne trainers.
 

Maak nu de balans op. Laat een audit uitvoeren

Wilt u weten waar u staat met voorlichting en onderricht binnen uw organisatie? Laat een audit uitvoeren. Neem contact op voor een nadere toelichting van de audit en een persoonlijke kennismaking. Bel ons op tel. 0341-430848 of stuur het aanvraagformulier in.

Bij het vormgeving van Voorlichting & Onderricht in uw organisatie kan narrowcasting een effectief hulpmiddel zijn. Lees het artikel over narrowcasting uit Arbo. Samen met New Media Ventures adviseren wij u ook op dit gebied graag verder.