Het basiscontract, zo geregeld!

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers en werknemers gebaat bij duidelijke afspraken. Op dit moment is er grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, wat kan leiden tot ontoereikende zorg. De overheid introduceert daarom het basiscontract.

Per 1 juli 2017 verandert de arbeidsomstandighedenwet (arbowet). De aanpassingen aan de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers, werkgevers als voor arboprofessionals. Een belangrijke aanpassing in de arbowet is het basiscontract.

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract. Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot.

Animatie en factsheet

Meer weten over het basis(plus)contract? Bekijk dan onderstaande animatie. Alle informatie over het basiscontract is ook samengevat in een factsheet, die onderaan deze pagina kan worden gedownload.

Het basiscontract, zo geregeld!

Download deze video

 Documenten

Factsheet basiscontract

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij…

Brochure