Goed zichtbaar in een poetslap?

Veiligheidskundigen hebben slechts een beperkte normkennis van PBM. Ook weten ze te weinig over de diverse soorten en over keuze, gebruik en onderhoud.
Aanvullende opleiding is dus zinvol. Óp naar een beter PBM-beleid en grotere PBM-kennis.

Zin en onzin van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Nederland besteedt jaarlijks zo’n 400 miljoen euro aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat maakt deze laatste schakel in de  arbeidshygiënistische strategie tot een serieus onderdeel van onze veiligheidsmaatregelen. De normkennis van PBM is bij veel veiligheidskundigen echter beperkt. Daarnaast ontbreekt het hun aan goede kennis over de verschillende
soorten, gebruik, keuze en onderhoud. Zij en veel gebruikers hebben hierdoor een verkeerd beeld van de mate waarin en voorwaarden waaronder PBM bescherming bieden, met alle gevolgen van dien.

Lees het complete artikel van Rick van der Heide, hoger veiligheidskundige bij Copla Opleiding -Training – Consultants, docent MVK, HVK, Masterclass PBM-beleid, Adembescherming, NIEUWE Cursus fittester en Praktijkopleiding PBM (i.s.m. Avag) en lid van de NEN normcommissie Adembescherming.

Ga voor meer informatie naar copla.nl/alles-over-pbm/

Dit artikel is ook te lezen in het vakblad Arbo, zie hier voor de inhoudsopgave .