Gezondheidsrisico’s door nachtwerk: meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen – zo’n 15% van de beroepsbevolking – soms of regelmatig ’s nachts. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. De Gezondheidsraad adviseert nachtwerk waar mogelijk te beperken.

In het advies van de Gezondheidsraad  staat de vraag centraal of er een verband is tussen nachtwerk en het risico op nadelige gezondheidseffecten. Verder is de commissie van de Gezondheidsraad ingegaan op het identificeren van hoogrisicogroepen en op de mogelijkheden voor preventie van de nadelige gezondheidseffecten die met name op de lange termijn kunnen optreden.

Samenvatting van de onderzoeksresultaten

Werk in de nachtelijke uren verstoort het dagnachtritme van het lichaam wat kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen op korte termijn. Slaapproblemen komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers. Er is ook sterk bewijs voor het bestaan van gezondheidsrisico’s op lange termijn. Het onderzoek is niet eenduidig als het gaat om het risico op borstkanker. Over de relatie tussen nachtwerk en andere ziekten kan wegens een gebrek aan onderzoek geen uitspraak worden gedaan. Ook kan de raad wegens een gebrek aan onderzoek geen groepen nachtwerkers aanwijzen die extra risico lopen.

Wel is aangetoond dat het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten toeneemt naarmate iemand langer nachtwerk verricht. Naar schatting leidt veertig jaar nachtwerk tot een verhoging van het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten van 7 tot 8%. Op basis van de bewezen nadelige gezondheidseffecten adviseert de raad om nachtwerk waar mogelijk te beperken.

De publicatie Gezondheidsrisico’s door nachtwerk (nr. 2017/17) is te downloaden op www.gezondheidsraad.nl.

Bron: Arboportaal.nl