Gezond en veilig werken met ioniserende straling

Straling kan ernstig gevaar opleveren voor de mensen die er mee werken. De Inspectie SZW helpt werkgevers te checken of ze voldoende maatregelen hebben genomen om hun werknemers te beschermen.

Hoe het niet moet…

Je hoeft niet in een kerncentrale te werken om onder de Kernenergiewet te vallen. Ook wie bijvoorbeeld met röntgenapparatuur werkt, heeft te maken met straling. Zo zijn er allerlei sectoren waarbij mensen werken met ioniserende straling. De Inspectie SZW bezocht ziekenhuizen met afdelingen voor nucleaire geneeskunde, producenten van geneesmiddelen waar een radioactieve stof in verwerkt zit, bedrijven met nucleaire installaties en bedrijven die koffers, pakketten en post controleren op aanwezigheid van verdachte inhoud.

Vergunning nodig?
De Kernenergiewet geeft aan in welke gevallen een bedrijf een vergunning moet hebben om met stralingsbronnen te mogen werken. Maar vaak weten werkgevers niet precies wat er van hen wordt verwacht, zo bleek tijdens de controles. De Inspectie constateert dat hier geen sprake is van onwil; wanneer werkgevers over de juiste informatie beschikken, zijn zij meestal snel bereid om hun zaken in orde te maken.

Gezond en veilig werken
Om deze werkgevers te helpen de juiste preventiemaatregelen te nemen, heeft de Inspectie SZW de publicatie ‘ Gezond en veilig werken met ioniserende straling ‘ ontwikkeld. Hierin staat wat de risico’s zijn voor de werknemers en welke maatregelen ervoor zorgen dat iedereen veilig zijn werk kan doen.

Bron: Overpreventie.nl