Fysieke belasting in de RI&E

Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk.

Aan ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim liggen klachten aan het bewegingsapparaat ten grondslag. Fysieke belasting vormt daarmee een bedreiging voor de langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers.

Dit maakt lichamelijke belasting tot een belangrijk risico om te beoordelen en aan te pakken.

LEES OOK: RI&E, dit zijn de aandachtspunten

Twee nieuwe beoordelingstools

TNO lanceert twee nieuwe beoordelingstools van fysieke belasting die te gebruiken zijn als verdieping op de RI&E: DUTCH en BAS. Beide tools zijn in de praktijk getest. Aan het gebruik van de tools zijn geen kosten verbonden.

  1. De Duw en Trek Check (DUTCH) is een nieuwe webtool voor de beoordeling van de fysieke belasting bij het duwen of trekken van rollend materieel, zoals rolcontainers of karren.
  2. De checklist Beter Achter je Schermen (BAS) is bedoeld om op individueel niveau te kunnen nagaan of iemand zijn beeldbeeldschermwerk op een gezonde manier uitvoert. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten voor de persoonlijke situatie.

Aanpak fysiek zwaar werk

Op de site van TNO zijn ook goede voorbeelden beschikbaar, en een Wegwijzer Fysieke Belasting. Met het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk stimuleert TNO samen met het ministerie SZW en Buro voor Fysieke Arbeid de kennisuitwisseling tussen bedrijven rondom de aanpak van fysiek zwaar werk. Het Netwerk organiseert daarover bijeenkomsten.

Bron: Arboonline.nl en rie.nl