Derde Week van de RI&E verbindt RI&E aan zakelijk succes

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. In deze week is er uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag te gaan met de RI&E.

Copla is voor de 3e keer weer supporter van de Week van de RIE 2017.

Wij hebben o.a. een white paper ‘Risico- inventarisatie en -evaluatie Appeltje eitje!?‘ gemaakt.
U kunt deze whitepaper kosteloos aanvragen per e-mail info@copla.nl.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de whitepaper of over de RIE neem dan vrijblijvend contact op met één van onze consultants rick@copla.nl.

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit.

Het thema van de Week van de RI&E – De RI&E als onderdeel van zakelijk succes – speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.

Bekijk het volledige programma van de Week van de RI&E op www.weekvanderie.nl.

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Bron: Arboportaal.nl