Denk mee over positie bedrijfsarts

De positie van de bedrijfsarts blijft een heet hangijzer. Minister Asscher van SZW wil met een wetswijziging onder meer die positie versterken. En u kunt meedenken.

Asscher signaleert dat er een aantal problemen spelen rond de positie van de bedrijfsarts.

Onafhankelijk?
Zo zijn er zorgen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van zijn werkgever. Ook is er soms onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening. De wijziging in de wet regelt onder meer dat alle werknemers in Nederland toegang moeten krijgen tot een bedrijfsarts. Nu geldt dat voor slechts driekwart van de werknemers.

Second opinion
Alle werknemers moeten bovendien de mogelijkheid krijgen van een second opinion. Dit moet het handelen van de bedrijfsarts transparant en toetsbaar maken voor de werknemer. Er komen ook sancties tegen werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of een arbodienst. Asscher meent dat het niet direct toegang hebben tot een bedrijfsarts een risico vormt voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Verzuim
Verder moet de bedrijfsarts zich bij verzuim van werknemers toeleggen op zijn adviserende rol. Nu neemt hij vaak ook de verzuimbegeleiding op zich en daardoor ontstaat het risico dat de belangen van de werkgever zwaarder gaan wegen. Asscher wil dat de gezondheid van werknemers in die verzuimbegeleidng juist voorop staat.

Basiscontract
Om zeker te stellen dat bedrijfsartsen op een volwaardige manier hun beroep kunnen uitoefenen, komt er een wettelijk vastgelegd basiscontract. In dit basiscontract komen eisen te staan waaraan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers minimaal moet voldoen.

Denk mee
Het wetsvoorstel is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Dit is een website van de overheid die mensen in de gelegenheid stelt te reageren op nieuwe voorstellen. Dat maakt het mogelijk regelingen te verbeteren. Reageren op de wijziging kan tot 24 mei 2015.

Bron: Arbo-online.nl