Copla Vakgroepdagen voor veiligheidskundigen ook dit jaar weer goed bezocht

Op 18 oktober en 1 november jl. organiseerde Copla voor de negende maal haar vakgroepdag. Deze dag wordt jaarlijks speciaal georganiseerd voor veiligheidskundigen die hun HVK en/of MVK opleiding volgen of volgden bij Copla. Copla verzorgt op acht locaties, verspreid over het hele land, veiligheidskundige opleidingen. Jaarlijks komen (oud) cursisten bijeen voor een informatieve netwerkmiddag in het Copla Opleidingscentrum in Harderwijk. Meer dan 130 veiligheidskundigen bezochten dit jaar de vakgroepdagen.
Thema was: Veiligheid in crisis? 

Na een hartelijke ontvangst en het weerzien van (oud) collega-cursisten, opende directeur Ronald Meijer de middag met een overzicht van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals de wijzigingen rond het certificeringstraject voor HVK-ers en de recente introductie van het SVK-register voor MVK-ers . Aansluitend konden de veiligheidskundigen twee vakgerichte sessies naar keuze bijwonen.

De sessies (in pdf beschikbaar)  werden verzorgd door diverse deskundigen. De onderwerpen waren dit jaar:

Veiligheid binnen ‘one-stop-shoppingcentrum’ Arbeid & Gezondheid
Marko Verhage directeur van Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid ging in op het multidisciplinair centrum Arbeid & Gezondheid dat onlangs in Oud-Beijerland (nabij) Rotterdam is gestart. Een one-stop-shopping-concept waar bedrijven en organisaties terecht kunnen voor alle vragen m.b.t. arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie. Ook het onderwerp ‘Veiligheid’ heeft hier onderdak gekregen. Hij vertelde waarom dit initiatief interessant is in de huidige economie, hoe het tot stand is gekomen, waarom het verfrissend is in de huidige markt van arbodienstverlening en welke rol de veiligheidskundige hierin speelt.

Goed of slecht onderhoud in relatie tot veiligheid
Rien van den Heuvel, directeur van Numac Asset Solutions besprak met de deelnemers het spanningsveld tussen onderhoud en veiligheid. In tijden van crisis zal men soms noodgedwongen moeten snijden in kosten. Vaak gaat dit ten koste van het onderhoudsbudget. Rien van den Heuvel vroeg zich samen met de deelnemers af of dit verstandig is en waar dit toe zou kunnen leiden…

Zelf aan de slag met veiligheidsgedrag
Rick van der Heide, veiligheidskundig adviseur en docent bij Copla Opleiding-Training-Consultants besprak in zijn presentatie tips en trucks om zelf aan de slag te gaan met veiligheidsgedrag. In tijden van crisis is het ‘out-of-pocket’-budget beperkt. Toch kun je zelf veel doen om het veiligheidsgedrag in je organisatie te verbeteren. Leidraad vormde o.a. het NTA-document ‘Tips voor en praktijkvoorbeelden van veiligheidsgedrag’.

Waarschijnlijkheid in de praktijk
Michiel Hanenbergh, veiligheidskundig adviseur en docent voor Copla Opleiding-Training-Consultants viel op 1 november in voor Marko Verhage. Hij nam de deelnemers mee in een nadere beschouwing van de factor ‘waarschijnlijkheid’ bij risicoberekeningen. Centraal daarbij stond de vraag: welke rol speelt ‘kans’ in ‘waarschijnlijkheid’?

Na afloop van de sessies konden de veiligheidskundigen onder het genot van een drankje en hapje hun ervaringen delen, bijpraten en contacten hernieuwen. Onder de deelnemers werd nog een gratis Audit Voorlichting & Onderricht voor één dag verloot. V&O is belangrijk voor de veiligheid in organisaties. Toereikende en effectieve voorlichting en onderricht helpt ongevallen en incidenten te voorkomen. Een complete Audit V&O laat zien hoe effectief de voorlichting en onderricht in de organisatie werkelijk is. Tevens wordt getoetst of men voldoet aan de geldende wetgeving. Op basis van de resultaten worden door Copla aanbevelingen gedaan ter verbetering. Esther de Jong (KAM-adviseur bij Caparis) won de audit V&O.

Meer informatie over en foto’s van de vakgroepdagen staan bij Vakgroepdag 2013 op deze site. Informatie en aanmelding voor de opleidingen MVK en HVK vindt u eveneens op deze website.

Neem voor meer informatie over toereikende en effectieve voorlichting en onderricht (V&O) contact met ons op, tel. 0341 430848 of info@copla.nl

.